Opakované volby do školské rady - 2

Publikováno: 18. 6. 2016, Autor: Administrátor

Ve dnech 13.6. - 15.6.2016 se konaly opakované volby člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků. Děkujeme všem voličům, kteří se zúčastnili. Pro malou účast se nepodařilo člena školské rady voleného zákonnými zástupci žáků zvolit.


Podle čl. 5, odst. 2 Volebního řádu pro volby členů do školské rady (Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-062-046-16) se za platné považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady podle čl. 2 odst. 6) tohoto volebního řádu ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel.

Na základě výše uvedeného jmenuje ředitel školy člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do 20.6.2016.