Pracovní skupina

Pracovní skupina byla ustavena v měsíci červnu roku 2019. Důvodem vytvoření této pracovní skupiny je vytvoření návrhů řešení kapacitní situace obou školních vzdělávacích programů školy, a to nejen aktuální, ale zejména výhledové tak, aby bylo možné navrhnout radě MČ Praha 12 další postup.

Skupina není ani rozhodujícím, ani poradním orgánem statutárních zástupců školy nebo MČ Praha 12, ale její názor bude, pokud to bude možné, akceptován i těmito orgány.

Složení pracovní skupiny

Jan Adamec, starosta MČ Praha 12
Petr Prchal, radní pro školství MČ Praha 12
Jiří Růžička, předseda komise pro rozvoj vzdělávání MČ Praha 12
Jiří Soukup, ředitel ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Miroslava Veselíková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Miroslava Kellovská, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Kateřina Žežulková, koordinátorka programu s prvky Začít spolu
Jana Neumajerová, zástupce rodičů programu Montessori
Tomáš Drbohlav, zástupce rodičů programu Montessori
Lubomír Maršík, zástupce rodičů programu s prvky Začít spolu
Jan Jirsa, zástupce rodičů programu s prvky Začít spolu

Termíny jednání a zápisy z jednání pracovní skupiny

jednání - 25. 5. 2020 - zápis

jednání - 9. 3. 2020 - zápis

jednání - 7. 10. 2019 - zápis

jednání - 28. 6. 2019 - zápis