SCIO - 2014/2015 - 8. ročník

Autor: Administrátor

Ve školním roce 2014/2015 jsme se znovu zapojili do projektu společnosti SCIO "Dovednosti pro život". Žáci 8.tříd se zúčastnili v březnu srovnávacích testů klíčových kompetencí s důrazem na práci s informacemi, řešení problémů a vztahů a komunikace. Testů se zúčastnili všichni přítomní žáci 8.ročníku a jejich výsledky byly srovnány se vzorkem žáků z celé České republiky. Úspěšnost našich žáků byla nadprůměrná, jak ukazují připojené grafy z analytické zprávy. Cílem ověřovacího testování Dovednosti, oproti běžným srovnávacím testům, je objektivně zhodnotit schopnosti žáka a popsat je pomocí stupnice (kategorií) vytvořené na základě kategorií informační gramotnosti a klíčových kompetencí formulovaných podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Souhrn za školu
Úspěšnost tříd a porovnání školy v rámci ČR