6.C ve skautském institutu

Publikováno: 17. 3. 2023, Autor: Lukáš Vlček

Dne 20. 2. jsme s 6. C navštívili Skautský institut poblíž Staroměstského náměstí.


Užili jsme si zábavný tříhodinový program zaměřující se na sebepoznání, péči o sebe i spolupráci ve třídě. Cílem programu bylo pojmenovat silné stránky třídy, poznat vlastní zdroje energie, ze kterých můžeme čerpat i v náročných obdobích a seznámit se s aktivitami komunitního centra Svitlo, které vzniklo v přímé reakci na válku na Ukrajině.

A jaký byl přínos této akce? Během všech aktivit museli žáci spolupracovat a navzájem si pomáhat. To určitě posílilo pozitivní klima ve třídě. Také jsme se naučili, jak pracovat s emocemi a kde vyhledat pomoc, když by byla potřeba.

Kristýna Holubcová