Rodiče - Praktické informace

Jak omluvit žáka?

 • V případě nepřítomnosti žáka omlouvejte nejpozději do tří kelendářních dnů od začátku absence. Pro omluvení využijte nejlépe e-mailové kontakty na jednotlivé třídní učitele. 
 • V případě krátké plánované nepřítomnosti žáka omlouvejte předem nejlépe e-mailem třídnímu učiteli.
 • Pokud chtete uvolnit žáka během vyučování, je nutné zaslat zprávu s uvedením data, hodiny odchodu žáka, důvodu uvolnění a podpisu zákonného zástupce.
 • V případě potřeby uvolnění žáka z vyučování na dobu do deseti dnů školního vyučování zašlete písemnou žádost třídnímu učiteli.
 • V případě potřeby uvolnění žáka z vyučování na dobu delší než deset dnů školního vyučování zašlete písemnou žádost řediteli školy.

Ve všech případech je nutné po ukončení absence zaznamenat omluvenku do omluvného listu žáka.

Jak přihlásit žáka ke stravování?

Podrobné informace najdete na stránce školní jídelny.

Jak odhlásit oběd?

Jak přihlásit žáka do školní družiny?

Na koho se mohu obrátit pro odbornou pomoc?

 • Výchovný poradce: 
  PaedDr. Miroslava Veselíková, ZŠ Na Beránku,
  telefon: 244 402 412 linka 55, e-mail: zastupce@naberanku.cz
  Mgr. Jiří Soukup, ZŠ Na Beránku,
  telefon: 244 402 412 linka 50, e-mail: reditel@naberanku.cz
 • Koordinátor primární prevence:
  Ing. Ivan Štěpka, ZŠ Na Beránku,
  telefon: 244 402 412 linka 35, e-mail: stepka.i@naberanku.cz
  Ing. Hana Betušová, ZŠ Na Beránku,
  telefon: 244 402 412 linka 33, e-mail: betusova.h@naberanku.cz
 • Školní psycholog: 
  PhDr. Veronika Tesařová, ZŠ Na Beránku, 
  telefon: 244 402 412 linka 23, e-mail: tesarova.v@naberanku.cz
 • Školní speciální pedagog: 
  Mgr. Johana Polášková, ZŠ Na Beránku, 
  telefon: 244 402 412 linka 27, e-mail: polaskova.j@naberanku.cz
  Mgr. Stelka Bieliková, ZŠ Na Beránku,
  telefon: 244 402 412 linka 21, e-mail: bielikova.s@naberanku.cz
 • Kurátor pro mladistvé:
  Bc. Jan Toepfer, Oddělení sociálně právní ochrany MČ P12,
  telefon: 261 397 368, e-mail: toepfer.jan@praha12.cz
 • Pomoc cizincům:
  META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
  telefon: 222 521 446, e-mail: info@meta-ops.cz
 • Pedagogicko-psychologická poradna: 
  psycholog: Mgr. Iva Koňaříková, PPP Modřany, Barunčina 11, Praha 4, 
  telefon: 241 772 412, e-mail: konarikova@ppp-modrany.cz
  speciální pedagog: Mgr. Jitka Zemanová, PPP Modřany, Barunčina 11, Praha 4, 
  telefon: 241 772 412, e-mail: zemanova@ppp-modrany.cz