Školní družina

ŠD má ve školním roce 2023/2024 celkem 13 oddělení.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz od 1. 9. 2023 činí 350,-Kč.

Telefon:
244 402 412 (6:30 - 17:00)
oddělení I. - IX.: linka 21, oddělení X. - XIII.: linka 49
nepřijímáme SMS.

Vyzvedávání žáků ze školní družiny

Vyzvedávání dětí je možné výhradně v těchto časech:
I. - IX. oddělení - ve 13:30 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin
X. - XIII. oddělení - od 15:00 do 17:00 hodin

Po příchodu k hlavnímu vchodu školy je třeba dát příchod vyzvedávající osoby na vědomí vychovatelce příslušného oddělení nebo je možné vyzvednout dítě v uvedených časech přímo ve školní družině.

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2023/2024
Směrnice, kterou se stanoví náležitosti úplaty ve školní družině ve školním roce 2024/2025

Vnitřní řád školní družiny

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny ve školním roce 2023/2024

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Provoz

Ranní provoz: 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: 11:40 - 17:00

Zástupkyně ředitele

Marcela Lazurková
lazurkova.m@naberanku.cz

Personální obsazení školní družiny ve školním roce 2022/2023

Oddělení Jméno Kabinet Učebna Linka E-mail
I.
modré
Marcela Lazurková C 210 C 201 21 lazurkova.m@naberanku.cz
II.
oranžové
Michaela Vlčková C 210  B 201 21 vlckova.m@naberanku.cz
III.
červené
Jana Falberová C 210  B 206a 21 kardosova.j@naberanku.cz
IV.
žluté
Zdeňka Pučová C 210  C 202 21 pucova.z@naberanku.cz
V.
zelené
Jana Černá C 210  B 402 21 cerna.j@naberanku.cz
VI.
bílé
Jelinková Eva C 210  C 222 21 jelinkova.e@naberanku.cz
VII.
šedé
Adéla Dudová C 210 B 306  21 dudova.a@naberanku.cz
VIII.
růžové
Kateřina Ondrejková C 210 C 204  21 ondrejkova.k@naberanku.cz
IX.
fialové
Ivana Ranglová C 210  B 202  21 ranglova.i@naberanku.cz
X.
platinové
Kamila Kratochvílová A 208 A 325 49 kratochvilova.k@naberanku.cz
XI.
zlaté
Barbora Zemanová A 208  A 325 49 zemanova.b@naberanku.cz
XII.
stříbrné
Martina Jesenská A 208 A 325 49 jesenska.m@naberanku.cz
XIII.
bronzové
Dragan Dragin A 208 A 325 49 dragin.d@naberanku.cz