Školní družina

ŠD má ve školním roce 2018/2019 celkem 13 oddělení.
Úředně stanovená kapacita ŠD je 390 dětí.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz činí 250,-Kč.

Telefon:
244 402 412 (6:30 - 17:00)
oddělení I. - X.: linka 39, oddělení XI. - XIII.: linka 49
732 856 140 (15:00 - 17:00) - oddělení I. - X.
775 506 892 (13:30 - 17:00) - oddělení XI. - XIII.
nepřijímáme SMS a nevybíráme hlasovou schránku.

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Provoz

Ranní provoz: 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: 11:40 - 17:00

Vedoucí vychovatelka

Marcela Lazurková
lazurkova.m@naberanku.cz

Personální obsazení školní družiny

Oddělení Jméno Kabinet Učebna Linka E-mail
I. modré Marcela Lazurková A 205 A 210 39 lazurkova.m@naberanku.cz
II. oranžové Michaela Vlčková A 205 A 206 39 vlckova.m@naberanku.cz
III. červené Jana Falberová A 205 A 211a 39 kardosova.j@naberanku.cz
IV. žluté Zdeňka Pučová A 205 A 204 39 pucova.z@naberanku.cz
V. zelené Šárka Kučerová A 205 A 208 39 kucerova.s@naberanku.cz
VI. bílé Ivana Ranglová A 205 A 201 39 ranglova.i@naberanku.cz
VII. fialové Milada Lehocká A 205 A 202 39 lehocka.m@naberanku.cz
VIII. hnědé Lukáš Vlček A 205 A 211b 39 vlcek.l@naberanku.cz
IX. růžové Kateřina Ondrejková A 205 A 211 39 ondrejkova.k@naberanku.cz
X. šedé Adéla Dudová A 205 A 302 39 dudova.a@naberanku.cz
XI. zlaté Barbora Zemanová A 319  A 111 49 zemanova.b@naberanku.cz
XII. stříbrné Martina Jesenská A 319 A 108 49 jesenska.m@naberanku.cz
XIII. bronzové Dragan Dragin A 319    49 dragin.d@naberanku.cz