Základní kontakty

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 - Modřany

Ředitel školy: Mgr. Jiří Soukup
Zřizovatel: MČ Praha 12
Právní forma: příspěvková organizace

ID datové schánky: 79ytdjy

Kontakty

Telefon: +420 244 402 412
E-mail: naberanku@naberanku.cz

MŠ Pertoldova: +420 244 464 578
E-mail MŠ: mspertoldova@naberanku.cz

MŠ Točná: +420 241 910 508
E-mail MŠ: mstocna@naberanku.cz

MŠ Urbánkova: +420 241 767 354
E-mail MŠ: msurbankova@naberanku.cz

Fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 - Modřany
IČO: 61386685
neplátce DPH
Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

Školní jídelna

Telefon jídelna: +420 241 761 534
E-mail jídelna: jidelna@naberanku.cz
Bankovní účet školní jídelny: 70 245 329/0800

 Vedení školy

Funkce Jméno Kancelář Linka E-mail
Ředitel školy Mgr. Jiří Soukup A 431   reditel@naberanku.cz
Statutární zástupce ředitele Mgr. Adam Honskus, DiS. A 431 51 zastupce2@naberanku.cz
Zástupce ředitele Mgr. Hana Moravcová A 430 55 zastupce@naberanku.cz
  Mgr. Miroslava Kellovská A 301 34  zastupce3@naberanku.cz
Zástupce ředitele pro ŠD Marcela Lazurková     lazurkova.m@naberanku.cz
Ekonomka - Hospodářka Lucie Kandriková A 432 53 kandrikova.l@naberanku.cz
Administrativní pracovník Vladimír Cícha A 429 54 cicha.v@naberanku.cz
  PaedDr. Miroslava Veselíková A 430 55 veselikova.m@naberanku.cz

Obsazení funkcí

Funkce Jméno E-mail
Koordinátor ŠVP s prvky Začít spolu Mgr. Kateřina Žežulková zezulkova.k@naberanku.cz
Koordinátor ŠVP Montessori Mgr. Miroslava Kellovská kellovska.m@naberanku.cz
Koordinátor primární prevence Ing. Hana Betušová betusova.h@naberanku.cz
Koordinátor pro žáky s OMJ Mgr. Johana Polášková polaskova.j@naberanku.cz
Metodik ICT Mgr. Jana Janoušková janouskova.j@naberanku.cz
  Mgr. Adam Honskus, DiS. zastupce2@naberanku.cz
Výchovný poradce Mgr. Hana Moravcová zastupce@naberanku.cz
  Mgr. Jiří Soukup reditel@naberanku.cz
Školní speciální pedagog Mgr. Johana Polášková polaskova.j@naberanku.cz
  Mgr. Stelka Bieliková bielikova.s@naberanku.cz
  Mgr. Helena Pelantová pelantova.h@naberanku.cz
Školní psycholog PhDr. Veronika Tesařová tesarova.v@naberanku.cz
  Mgr. Ivana Jeřábková jerabkova.i@naberanku.cz
Správce systému Bakaláři Mgr. Adam Honskus, DiS. zastupce2@naberanku.cz
Správce systému MS Office 365 Mgr. Adam Honskus, DiS. zastupce2@naberanku.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ Adéla Koubová jidelna@naberanku.cz
Školník ZŠ Jiří Čížek skolnik@naberanku.cz
Zástupce ředitele pro MŠ Urbánkova Jana Horová msurbankova@naberanku.cz
Zástupce ředitele pro MŠ Pertoldova Mgr. Kateřina Štěpánová mspertoldova@naberanku.cz
Zástupce ředitele pro MŠ Točná Zuzana Gregorová mstocna@naberanku.cz
Vedoucí školních jídelen MŠ Markéta Hylasová jidelnams@naberanku.cz