Školní žákovská rada

Od školního roku 2004/2005 funguje na škole Školní žákovská rada. Školní žákovská rada (ŠŽR) je orgánem žáků školy, jenž se spolupodílí na řešení problémů, které se ve škole vyskytnou: jednak tím, že řediteli školy podává návrhy na řešení, a také tím, že sama organizuje některé akce.

Termíny jednání ve školním roce 2017/2018

3.10.2017, 7.11.2017, 5.12.2017, 9.1.2018, 13.2.2018, 6.3.2018, 3.4.2018, 15.5.2018, 5.6.2018  

 

Složení žákovské rady

Třída Zástupci Třída Zástupci
3.A Radka Mikušková
Hana Stodůlková
II.DM Jakub Ostrý
Anna Vrbová
3.B Ema Krumphanzlová
Kristýna Vanek
III.DM Jonáš Ehrenberger
Angello Barlleta
3.C Martin Junek
Jakub Mlčoušek
6.A Marek Novotný
Petr Prchlík
I.T, II.T, III.T  žáci zástupce nezvolili  6.B Johanka Eberlová
Lukáš Derganz
4.A Tereza Martenková
Filip Ammer
6.C Daniel Janoušek
Karolína Peřinová
4.B Václav Nevole
Stela Šťastná
7.A Jiří Sláma
Ioanna-Olena Biletská
4.C Johanka Fidrmucová
Daniel Polák
7.B František Jech
Jan Halfar
4.D Tereza Novotná
Daniela Kandriková
8.A Tereza Šimková
Lucie Tourková
5.A Nicolas Vašut
Jana Potočková
8.B David Betuš
Vít Němeček
5.B Šárka Ondráčková
David Jelínek
9.A Viktor Bosák
Matěj Lípa
5.C Daniela Mašková
Dominik Csölle
 9.B Tomáš Gürlich
Jan Duong Nguyen
I.DM Amálie Kotalová
Lucie Horáková
7.C, 8.C, 9.C Eliška Boháčová
Sára Jesenská
Michal Beran

Pravidla žákovské rady

  • Žáci od 3. třídy si na začátku každého školního roku zvolí jednoho člena třídy vč. jeho zástupce do ŠŽR. Do ŠŽR přenášejí podněty, které projednávají ve své třídě a se svým třídním učitelem, popřípadě s ostatními učiteli.
  • ŠŽR si zvolí sedmičlenné předsednictvo, ve kterém je zastoupen vždy 1 žák za každý ročník. Předsednictvo si zvolí předsedu a místopředsedu školní žákovské rady.
  • Členové ŠŽR mají v průběhu jednání možnost přednést jménem kolektivu své třídy takový návrh, který předtím projednali ve třídě a s kterým souhlasí většina žáků třídy.
  • Z jednání ŠŽR se zpravidla pořizuje písemný záznam, s kterým člen ŠŽR seznámí kolektiv své třídy.
  • ŠŽR se schází jedenkrát za měsíc, v případě naléhavosti řešení problému může být svoláno mimořádné jednání.