Školní žákovská rada

Od školního roku 2004/2005 funguje na škole Školní žákovská rada. Školní žákovská rada (ŠŽR) je orgánem žáků školy, jenž se spolupodílí na řešení problémů, které se ve škole vyskytnou: jednak tím, že řediteli školy podává návrhy na řešení, a také tím, že sama organizuje některé akce.

Termíny jednání ve školním roce 2019/2020

Každé první úterý v měsíci, které je dnem školního vyučování, v 7:15 hodin v učebně přírodních věd. 

 

Pravidla žákovské rady

  • Žáci od 3. třídy si na začátku každého školního roku zvolí jednoho člena třídy vč. jeho zástupce do ŠŽR. Do ŠŽR přenášejí podněty, které projednávají ve své třídě a se svým třídním učitelem, popřípadě s ostatními učiteli.
  • ŠŽR si zvolí sedmičlenné předsednictvo, ve kterém je zastoupen vždy 1 žák za každý ročník. Předsednictvo si zvolí předsedu a místopředsedu školní žákovské rady.
  • Členové ŠŽR mají v průběhu jednání možnost přednést jménem kolektivu své třídy takový návrh, který předtím projednali ve třídě a s kterým souhlasí většina žáků třídy.
  • Z jednání ŠŽR se zpravidla pořizuje písemný záznam, s kterým člen ŠŽR seznámí kolektiv své třídy.
  • ŠŽR se schází jedenkrát za měsíc, v případě naléhavosti řešení problému může být svoláno mimořádné jednání.

 

Zápisy z jednání

3. 3. 2020     4. 2. 2020     7. 1. 2020     3. 12. 2019     12 .11. 2019