Mateřská škola Pertoldova

Základní informace

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 17:00
Telefon: 244 464 578
E-mail: mspertoldova@naberanku.cz

Vlastní web
 

O školce

Prostory mateřské školy vznikly rekonstrukcí části budovy základní školy Na Beránku a byly zprovozněny v září 2012. Jedná se o dvě velmi dobře koncipované třídy včetně nového sociálního zařízení, splňující veškeré hygienické požadavky. Již v průběhu prvního roku se ukázalo, že oproti původní koncepci i takto malá mateřská škola bude potřebovat vlastní školní zahradu. Je potěšující, že se společnými silami vedení ZŠ, zástupců odboru školství a kultury ÚMČ Praha 12, školníka ZŠ a v neposlední řadě rodičů dětí, se podařilo zkultivovat a vybavit část školního pozemku k tomuto účelu. Novou zahradu jsme začali s dětmi využívat na podzim 2013.

Mateřská škola je velmi dobře umístěna na konci sídliště blízko Modřanské rokle, kterou jako krásnou přírodní lokalitu lze velmi dobře využít s dětmi ke kratším i delším výpravám i dalším poznávacím aktivitám.

Mateřská škola nemá vlastní školní jídelnu, jídlo je dováženo z nedaleké MŠ Urbánkova, a to v souladu s předepsanými hygienickými předpisy.

Již samotná koncepce předškolního zařízení v budově základní školy jaksi předurčuje určitou provázanost těchto dvou institucí. Jako příklad rozvíjející se spolupráce můžeme uvést pravidelné cvičení dětí v tělocvičně základní školy, využívání školního pozemku k různým akcím mateřské školy, návštěvy předškoláků v prvních třídách a zejména společné akce se školní družinou obohacují programy obou zařízení a znamenají jednoznačný přínos pro velké i malé děti především v tolik potřebné sociální oblasti. Vzhledem ke spokojenosti celé obce zúčastněných s dosavadním vývojem lze předpokládat, že postupem času se spektrum společných zájmů ještě bude rozšiřovat.