Přijímací řízení na SŠ

Úvodní informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ

Informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ - obory "82"

Žáci, kteří projevili zájem o studium oborů "82", obdrží tyto informace spolu s dvěmi vyplněnými a potvrzenými formuláři přihlášek a potvrzeným zápisovým lístkem v týdnu od 14.11. do 16.11.2017.

Další informace k přijímacímu řízení v roce 2017/2018

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro vaši snadnější orientaci v novém způsobu přijímacího řízení uvádíme níže odkaz s detailními informacemi. 

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Oproti minulému školnímu roku dochází k některým změnám. Např: V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.

Jednotná přijímací zkouška