Školní jídelna

Základní informace

Telefon: 241 761 534
E-mail: jidelna@naberanku.cz

Vedoucí školní jídelny: Adéla Koubová

Objednávání obědů
 

 

Praktické informace

  • Obědy se vydávají od 11:00 do 13:40 hodin.
  • Objednávky a odbavování zajištěno pomocí čipů.
  • Do školní jídelny mají povolen vstup jen přihlášení strávníci (žáci základní školy a zaměstnanci ZŠ). Ostatním osobám není z hygienických důvodů vstup do školní jídelny povolen.
  • Případné odhlášení obědů je nutné provést nejdéle do 8:00 hodin dotyčného pracovního dne.
  • Odhlašování obědů je možné: elektronicky, telefonicky, e-mailem.
  • Vydat oběd v případě nepřítomnosti žáka na vyučování je možné pouze první den absence tak, že oběd bude vydán u vstupu z rampy školní jídelny do jednorázových plastových nádob poskytnutých školou. Doba výdeje je stanovena od 10:45 do 11:00 hodin.
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při jednorázové platbě: 70 245 329/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při zřizování souhlasu s inkasem: 100 256 521/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)

Cena oběda od 1. 9. 2023

Kategorie Cena
7 - 10 let 36 Kč
11 - 14 let 38 Kč
Nad 15 let 40 Kč

Personální obsazení

Vedoucí školní jídelny: Adéla Koubová
Vedoucí kuchařka: Alena Capratová
Kuchařky: Gabriela Doubová, Jana Škodová
Pracovníci provozu: Pavla Vykydalová, Vlaďka Melicharová, Hana Jansová, Magda Svobodová, Gabriela Šmejkalová