Školní jídelna

Základní informace

Telefon: 241 761 534
E-mail: jidelna@naberanku.cz

Vedoucí školní jídelny: Hana Ječná

Objednávání obědů
 
Pracovníci školní jídelny připravují dva druhy hlavních jídel. Objednávky a odbavování zajištěno pomocí čipů. Obědy se vydávají od 11:25 do 13:40 hodin.

Informace strávníkům k závěru školního roku

Odhlášky obědů žákům 9. ročníku a těm, kteří ukončí školní docházku na naší škole, je možné provádět do 22. června 2018. V případě nemoci žáků, kteří ukončují docházku a nemají již možnost provést odhlášku, je možné si od 25. června obědy vyzvedávat do přinesených nádob v čase od 12:00 do 13:00 u výdejního okénka ve školní jídelně. (Oběd je vydán na talíři, strávník si na určeném místě oběd přendá do svých nádob.)

Ukončení stravování v 9. ročníku je provedeno automaticky a není nutné odhlášení.

V případě ukončení stravování v jiném ročníku je nutné odhlášení provést písemně k rukám vedoucí školní jídelny do 22. června 2018.

Praktické informace

  • Případné odhlášení obědů je nutné provést nejdéle do 8:00 hodin dotyčného pracovního dne.
  • Změnu oběda na 2.volbu je možné uskutečnit do středy 24:00 hodin předcházejícího týdne.
  • Objednávání obědů je možné: elektronicky a přes terminál ve školní budově.
  • Odhlašování obědů je možné: elektronicky, přes terminál ve školní budově, telefonicky, e-mailem.
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při jednorázové platbě: 70 245 329/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při zřizování souhlasu s inkasem: 100 256 521/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)

Cena oběda

Kategorie Cena
7 - 10 let 24 Kč
11 - 14 let 26 Kč
Nad 15 let 28 Kč
 

Pesonální obsazení

Vedoucí školní jídelny: Hana Ječná
Vedoucí kuchařka: Alena Capratová
Kuchařky: Eva Dufková, Gabriela Doubová
Pracovníci provozu: Pavla Vykydalová, Vlaďka Melicharová, Hana Stupková, Hana Jansová, Gabriela Šmejkalová