Školní jídelna

Základní informace

Telefon: 241 761 534
E-mail: jidelna@naberanku.cz

Vedoucí školní jídelny: Adéla Koubová

Objednávání obědů
 

Aktuální informace

Od 1. 9. 2023 dojde k navýšení ceny jednoho oběda o 3,- Kč pro všechny kategorie strávníků. Důvodem je výrazný nárůst cen potravin v posledních měsících. Žádáme proto všechny zákonné zástupce strávníků, aby včas navýšili limit při platbě inkasem či trvalým příkazem (viz čl. 11 Provozního řádu) a aby byly dodrženy termíny pro platby inkasem a trvalým příkazem uvedené v čl. 12 Provozního řádu. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, v týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023 bude z provozních důvodů připravováno ve školní jídelně pouze jedno hlavní jídlo. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny: Adéla Koubová, tel.: 241 761 534, e-mail: jídelna@naberanku.cz. Děkujeme za pochopení.

Praktické informace

  • Obědy se vydávají od 11:00 do 13:40 hodin.
  • Objednávky a odbavování zajištěno pomocí čipů.
  • Do školní jídelny mají povolen vstup jen přihlášení strávníci (žáci základní školy a zaměstnanci ZŠ). Ostatním osobám není z hygienických důvodů vstup do školní jídelny povolen.
  • Případné odhlášení obědů je nutné provést nejdéle do 8:00 hodin dotyčného pracovního dne.
  • Odhlašování obědů je možné: elektronicky, telefonicky, e-mailem.
  • Vydat oběd v případě nepřítomnosti žáka na vyučování je možné pouze první den absence tak, že oběd bude vydán u vstupu z rampy školní jídelny do jednorázových plastových nádob poskytnutých školou. Doba výdeje je stanovena od 10:45 do 11:00 hodin.
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při jednorázové platbě: 70 245 329/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)
  • Číslo bankovního účtu školní jídelny při zřizování souhlasu s inkasem: 100 256 521/0800 (při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol)

Cena oběda od 1. 9. 2023

Kategorie Cena
7 - 10 let 36 Kč
11 - 14 let 38 Kč
Nad 15 let 40 Kč

Personální obsazení

Vedoucí školní jídelny: Adéla Koubová
Vedoucí kuchařka: Alena Capratová
Kuchařky: Gabriela Doubová, Jana Škodová
Pracovníci provozu: Pavla Vykydalová, Vlaďka Melicharová, Hana Jansová, Magda Svobodová, Gabriela Šmejkalová