Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat - letos on-line

Školní trailer
Škola v bodech

Pro zodpovědné rozhodnutí při výběru základní školy je jistě důležité prožít atmosféru, která ve škole panuje. Proto každoročně pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Dny otevřených dveří. V letošním školním roce nebude možné vzhledem k epidemiologické situaci uspořádat dny otevřených dvěří v obvyklé formě, nabízíme tedy možnost setkání v on-line prostředí.

Vstup do místností bude možný cca 5 minut před začátkem. Prosíme, do místností vstupujte s vypnutým mikrofonem a vypnutou kamerou. Při on-line setkání Vás rámcově seznámíme se školou a budeme k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů. Těšíme se na Vaši účast. 

Program s prvky Začít spolu

10.3.2021 v 9:00 hodin a 17.3.2021 v 9:00 hodin
https://zoom.us/j/4240282415?pwd=UUxOT2ZsRnRPWkpBQlpKMk8vYVVvdz09
ID: 4240282415, heslo: zctspolu

Program Montessori

10.3.2021 v 10:00 hodin a 17.3.2021 v 10:00 hodin
https://us02web.zoom.us/j/85314293133?pwd=Y2gvbURlOG1vY1RYcjZxQ25IUStoUT09
ID: 85314293133, heslo: doskoly

Spádová oblast školy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy ze dne 18.2.2021, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Boješická, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Do Lipin, Dolnobřežanská, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická, Hospodářská, Hrachovská, Hrazanská, Hubičkova, K Břečkám, K Dýmači, K Hradišti, K Ladům, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Kálku, Ke křížku, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Lichá, Malá lada, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Mokřadní, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Nouzov, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Pod remízkem, Podchýšská, Polovnická, Popovova, Provázkova, Ražická, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Točenská, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U nové louky, U obce, U olšiček, U Poustek, U Vrtilky, Urbánkova, V Hájkách, V Lipinách, Ve vratech, Velká lada č. p. 111/19, 186/21, 235, Větrovcova, Vitějovská, Vojslavická, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu

Termíny a organizace zápisu k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2021. 

Kritéria k zápisu do 1. tříd

Kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy