Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2024/2025 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat

3D virtuální prohlídka školy    Školní trailer

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prňáčků se bude konat v termínech: 14. 2. 2024 a 13. 3. 2024 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Spádová oblast školy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 Sb. hl. m. Prahy ze dne 23.3.2023, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Boješická, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Do Lipin, Dolnobřežanská, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická, Hospodářská, Hrachovská, Hrazanská, Hubičkova, K Břečkám, K Dýmači, K Hradišti, K Ladům, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Kálku, Ke křížku, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Lichá, Malá lada, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Mokřadní, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Nouzov, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Pod remízkem, Podchýšská, Polovnická, Popovova, Provázkova, Ražická, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Točenská, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U nové louky, U obce, U olšiček, U Poustek, U Vrtilky, Urbánkova, V Hájkách, V Lipinách, Ve vratech, Velká lada č. p. 111/19, 186/21, 235, Větrovcova, Vitějovská, Vojslavická, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu

  • I.termín - řádný  - 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin
  • II.termín - náhradní - 16. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024. 

Kritéria k zápisu do 1. tříd

Kritéria jsou každoročně zveřejněna v měsíci březnu.

Další informace

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy