Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat

Pro zodpovědné rozhodnutí při výběru základní školy je jistě důležité prožít atmosféru, která ve škole panuje. Proto každoročně pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Dny otevřených dveří. V letošním školním roce se dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční v termínech:

dne 5.2.2020 od 8:00 do 14:00 hodin,
dne 4.3.2020 od 8:00 do 14:00 hodin.

Doporučujeme návštěvu v dopoledních hodinách, kdy máte možnost navštívit výuku, zažít atmosféru školy, pohovořit s pedagogy a členy vedení školy i s žáky devátých ročníků, kteří se stanou vašimi průvodci. V odpoledních hodinách je možná pouze konzultace s vedením školy. Těšíme se na setkání v klidném, vstřícném a tvůrčím prostředí.

Spádová oblast školy - pro školní rok 2020/2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy z 28.2.2019, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická do č.o. 40 včetně, Hospodářská, Hrachovská, Hubičkova, K Hradišti, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Polovnická, Popovova, Provázkova, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U olšiček, Urbánkova, Ve vratech, Větrovcova, Vitějovská, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu - pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se mění podstatným způsobem organizace zápisu. 

Zápis do 1. tříd bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud to bude možné i jejich zákonných zástupců ve škole. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se bude podávat v období od 14.4.2020 do 24.4.2020 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou). V nutných a odůvodněných případech se bude žádost podávat s osobní přítomností zákonného zástupce (bez dítěte) ve vestibulu školy v úterý 14.4.2020 od 15:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek 16.4.2020 od 7:30 do 8:30 hodin. 

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2020. 

Kritéria k zápisu do 1. tříd - pro školní rok 2020/2021

Oznámení o kritériích k zápisu do 1. tříd

Vzhledem k odlišné organizaci zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/2021, kdy není možné z důvodu ochrany zdraví při zápisu dodržet tradiční postupy, budou v případě potřeby postupně upřesňovány zveřejněné informace, prosíme, sledujte pravidelně webové stránky školy. Jsme rádi, že jste se rozhodli k zápisu dítete na naši školu.

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy