Mateřská škola Točná

Základní informace

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 16:30
Telefon: 241 910 508
E-mail: mstocna@naberanku.cz

Vlastní web
 

O školce

Charakteristika

Tradice MŠ na Točné sahá až do roku 1961, kdy děti a rodiče dostali krásný dárek k MDD. Otevřela se zde MŠ. Přestože se během své existence přestěhovala do jiného objektu, její provoz nebyl nikdy přerušen. Působila jako samostatný právní subjekt do roku 2005, kdy se stala součástí Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12.

Dvoupodlažní vilka, ve které je umístěna MŠ, se nachází v krásném a klidném místě na okraji městské části Praha 12, v sousedství Břežanského údolí a přírodní rezervace Šance, v ulici s minimální dopravní zátěží. Jednotřídní MŠ má kapacitu 25 dětí. Navštěvují ji převážně děti z Točné a Cholupic ve věku 3 až 7 let. Dostatečně veliká zahrada s dřevěnými herními prvky, pískovištěm a travnatou plochou i nově upravený školní dvůr přímo vybízí ke hrám, sportování a tvoření. Okolí MŠ nabízí spoustu možností k vycházkám do přírody.

Již druhým školním rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Čarování s večerníčkem“. Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vychází z motta naší mateřské školy: „Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš“.

Obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí s přirozeného střídání ročních období a zohledňují přírodní a společenské situace s nimi spojené. Při sestavování ŠVP jsme vycházeli z podmínek MŠ (věkově smíšená třída, zájem dětí, aktuální situace v životě dětí a obce, ročního období). Snažili jsme se také o zachování záměru působit na děti jako škola rodinného typu a vzdělávací program uskutečňovat především formou her a pestrou nabídkou činností. Cílem našeho působení v oblasti vzdělávací práce není jen určitá suma základních poznatků o životě v blízkém okolí dítěte, ale též vytvoření základních návyků (hygienických, pracovních, sebeobslužných) a dovedností (sociálních a komunikativních). Při všech aktivitách nezapomínáme, že na prvním místě je pohoda dítěte, jeho pocit spokojenosti, volnosti a bezpečí. Každé dítě je bráno jako osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeně na základě motivace. Vážíme si důvěry rodičů v to, že svěřují své děti spolehlivým a kvalitním učitelkám. Specifickou skupinu v MŠ tvoří děti před nástupem do základní školy. Naši předškoláci mají možnost navštěvovat Klub předškoláků, který je 1x týdně v odpoledních hodinách.

Akce plánované na tento školní rok

Vánoční a velikonoční dílny tvořivosti, vystoupení dětí při zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu na Točné, Mikulášská nadílka, účast na vánoční a velikonoční výstavě v ZŠ a MŠ Na Beránku, Masopust ve školce, rozloučení se zimou – vynesení Morany do Vltavy, čarodějnické dopoledne, Pohádková zahrada – hra v areálu ZŠ a MŠ Na Beránku, dopoledne plné zábavy oslava MDD, rozloučení s předškoláky – dobrodružná soutěž rodinných týmů s názvem Za skřítky okolo Točné, přespání ve školce, Přinášíme radost – vystoupení ke Dni matek, návštěva farmy na Cholupickém vrchu, celodenní výlet, tematické výlety a vycházky do okolí, pravidelné návštěvy divadelních představení v KC 12, divadélka ve školce, návštěva Planetária, výchovný pořad Kamarád i šelma a mnoho dalších.

Spolupráce

Vytváření dobrých vztahů s rodiči a spolupráci s nimi považujeme za nedílnou součást správného fungování MŠ. Nejedná se pouze o jejich zájem o problematiku výchovně vzdělávací činnosti, o sponzorství nebo o poradenství a pomoc při údržbě zahrady, ale rodiče se velmi ochotně zapojují i do pomoci při školních a mimoškolních činnostech. O práci i život MŠ se opravdu zajímají. Řada rodičů našich dětí je činná i v Občanském sdružení Točná, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.