Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
Směrnice o ochraně oznamovatelů

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny
Přihláška k odběru obědů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny ve školním roce 2023/2024

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Zápis k základnímu vzdělávání a předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 - Ukrajina
Kritéria k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 - Ukrajina
Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Informace o volbách do Školské rady

Pokyny k volbám platné od 7. 5. 2019
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2022/2023     Školní rok 2021/2022     Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Pronájmy prostor - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 4. 2023

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2023/2024

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte a za školní stravování v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2023

Výsledky zápisu do letního provozu mateřské školy pro v měsících červenci a srpnu 2023

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol 2023/2024
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Prohlášení o přístupnosti webu