Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2022/2023

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní program EVVO

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny od 1. 9. 2022
Přihláška k odběru obědů
 od 1. 9. 2022
Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2021/2022
Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně pro školní rok 2021/2022

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2021/2022
Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2022/2023
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Zápis k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Zápis do přípravné třídy od 1. 9. 2022

Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Informace o volbách do Školské rady

Zápis o volbách do školské rady - 31. 5. 2022 a 1. 6. 2022
Pokyny k volbám
 platné od 7. 5. 2019
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2021/2022     Školní rok 2020/2021     Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Pronájmy prostor - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 9. 2022

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2021/2022
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2022/2023

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova do 31. 8. 2022
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova od 1. 9. 2022
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná do 31. 8. 2022
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná od 1. 9. 2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

MŠ Urbánkova 3374 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ Pertoldova 3373 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ K Výboru 8 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
Zvláštní zápis - seznam přijatých a nepřijatých dětí

Prohlášení o přístupnosti webu