Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
Směrnice o ochraně oznamovatelů

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny
Přihláška k odběru obědů
Vnitřní řád školní jídelny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu
Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2023/2024
Směrnice, kterou se stanoví náležitosti úplaty ve školní družině ve školním roce 2024/2025
Vnitřní řád školní družiny
Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny ve školním roce 2023/2024

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Zápis k základnímu vzdělávání a předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Informace o volbách do Školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady - červen 2024
Listina kandidátů pro volby do školské rady - červen 2024

Pokyny k volbám platné od 7. 5. 2019
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2022/2023     Školní rok 2021/2022     Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.3.2024     Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010

Pronájmy prostor - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 4. 2024

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2023/2024
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2024/2025

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná

Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy Urbánkova
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny mateřské školy Pertoldova
Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy Točná

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol 2024/2025
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025

Prohlášení o přístupnosti webu