Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní program EVVO

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny
Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2021/2022

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2021/2022
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Zápis k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Termíny a organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
Kritéria k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Zápis do přípravné třídy od 1. 9. 2022

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy
Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

Informace o volbách do Školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady - 2022
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019     Školní rok 2017/2018

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol 2022/2023
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Prohlášení o přístupnosti webu