Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2022/2023

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny
Přihláška k odběru obědů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2022/2023

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Zápis k základnímu vzdělávání a předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Kritéria k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 - Ukrajina
Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Informace o volbách do Školské rady

Pokyny k volbám platné od 7. 5. 2019
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2021/2022     Školní rok 2020/2021     Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Pronájmy prostor - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 4. 2023

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2022/2023

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná

 

Prohlášení o přístupnosti webu