Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní škola

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA, 1.9.2016 - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori, 1.9.2016 - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní program EVVO

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny
Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2021/2022

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2020/2021
Příloha č. 1 ke směrnici o úplatě ve školní družině
Příloha č. 2 ke směrnici o úplatě ve školní družině
Příloha č. 3 ke směrnici o úplatě ve školní družině
Příloha č. 4 ke směrnici o úplatě ve školní družině

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Informace o volbách do Školské rady

Zápis o volbách - 16.6.2021 a 17.6.2021
Zápis o volbách - 28.6.2021 a 29.6.2021
Volební řád

Výroční zpráva

Školní rok 2019/2020     Školní rok 2018/2019     Školní rok 2017/2018

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Mateřské školy

Dokumenty

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
Příloha č. 1 ke směrnici o úplatě v mateřské škole Urbánkova
Příloha č. 2 ke směrnici o úplatě v mateřské škole Pertoldova
Příloha č. 3 ke směrnici o úplatě v mateřských školách
Příloha č. 4 ke směrnici o úplatě v mateřských školách
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2021/2022

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Organizace přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Prohlášení o přístupnosti webu