Mateřská škola Urbánkova

Základní informace

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 17:00
Telefon: 241 767 354
E-mail: msurbankova@naberanku.cz

Vlastní web
 

 

O školce

Charakteristika

Mateřská škola je umístěna v panelové budově z 80. let minulého století na konci sídliště Na Beránku v Praze – Modřanech v těsné blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Okolí školy nabízí spoustu možností k vycházkám do přírody. Budova MŠ je obklopena rozlehlou zahradou, která si i přes vynikající vybavenost herními prvky zachovává přírodní charakter se spoustou zákoutí pro nerušené hry dětí. Velké množství stromů a keřů skýtá nejen prostor pro dětské hry, ale působí zároveň jako přirozená bariéra vůči okolnímu světu.

Mateřská škola je koncipována jako čtyřtřídní s celkovou kapacitou 96 (po přiznání výjimky ze stanoveného počtu až 112) dětí. Velké množství kvalitních hraček a pomůcek a bohatě vybavená knihovna nám pomáhají rozvíjet děti ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Ve čtyřech věkově smíšených třídách pečuje o děti 8 učitelek. Paní učitelky si pravidelně rozšiřují svoji odbornost formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na akreditovaných kurzech a seminářích. O úklid školky se starají 2 paní uklízečky. Vynikající a chutnou stravu odpovídající spotřebnímu koši a všem nárokům na stravování dětí připravují pod vedením vedoucí školní jídelny 3 paní kuchařky. Velmi si ceníme toho, že je náš kolektiv stabilní a že nám všem jde o stejnou věc, kterou jsou spokojené a šťastné děti a jejich rodiče.

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Je nám dobře na světě“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je částečně inspirován projektem Zdravá MŠ.

V souvislosti s celkovým stavem nejen naší země, ale i celé planety nám ve výchovně vzdělávacím působení jde především o to, abychom v duchu filozofie a názvu našeho programu vkládali do dětí základy trvalých lidských hodnot, na nichž si budou budovat základy své osobnosti. Chceme, aby se cítily dobře v prostředí pro ně více i méně známém, aby uměly komunikovat s vrstevníky i dospělými, aby prožívaly šťastné a spokojené dětství a aby si od nás odnášely pozitivní vklad do života a zdravý světonázor. Vedeme děti k samostatnosti (sebeobsluha, hygiena, stravování), toleranci, ohleduplnosti a ochotě navzájem si pomáhat. Pro předcházení negativním projevům chování má školka vypracovaný vlastní preventivní program. Paní učitelky ve třídách si pro děti každý den připravují pestrý program: cvičíme a zkoušíme jógu, zpíváme a tancujeme, tvoříme, experimentujeme, povídáme si a čteme, chodíme na vycházky a hodně si hrajeme s kamarády. Pro zpestření běžného programu k nám minimálně jednou měsíčně přijede divadélko. V průběhu celého školního roku pořádáme tematické dny a týdny vycházející z jednotlivých ročních období, lidových tradic, zvyků, svátků.

I přes poměrně vysoký počet dětí ve třídách se snažíme jednotlivým dětem věnovat individuálně a podnikat s nimi spoustu zajímavých věcí.

Za zmínku určitě stojí tyto již tradiční akce: Halloweenská party, návštěva Mikuláše ve školce spojená s nadílkou, společné oslavy Vánoc s rodinnými příslušníky dětí, oslavy Masopustu a karneval, vítání jara a oslavy Velikonoc, školka v přírodě, edukativní výlety a vycházky, velká zahradní slavnost spojená s rozlučkou s předškoláky, spaní ve školce….

Zapojení do celoročních projektů

  • Sportující mládež – zdarma a formou zábavných pohybových her a cvičení cíleně míříme na zlepšení pohybových dovedností dětí. Aktivity se odehrávají především venku a vedou je akreditovaní trenéři.
  • Záhony pro školky – péče o zahradu, o záhonek, kompostování. Pro předškoláky pravidelné scházení se v Zahradnickém kroužku (Info o zahradě, přírodě, ekologii a praktické činnosti v návaznosti na roční období). V rámci projektu s dětmi pracují učitelky jednotlivých tříd pod vedením pověřené koordinátorky.
  • Kroužek logopedické prevence – probíhá 2x týdně pod vedením zkušené a v oboru kvalifikované paní učitelky.
  • Amálčiny dílničky – hudební workshopy ve spolupráci s FOK pro nové generace (Kostel sv. Šimona a Judy).
  • Projekt „Děláme si život krásnější a barevnější“ – ve spolupráci s NG Praha (Klášter Sv. Anežky České, Veletržní palác).

Spolupráce

Spolupracujeme pravidelně s DDM Modřany při přípravě hravých i edukativních programů konaných mimo prostory MŠ. Navštěvujeme představení v Divadle Na Cikorce. Další spolupráce: ZŠ a MŠ Na Beránku, ZUŠ Voborského, Husova knihovna, Proxima Sociale, Městská policie Praha 12, Prima Vizus, záchranářské stanice pro malá zvířata, canisterapie, instituce pro „pomoc“ dětem (PPP Barunčina, SPC, OSPOD, Meta) a další.