Mateřské školy

Letní provoz mateřských škol v období od 1.7.2018 do 31.8.2018

Usnesení Rady MČ Praha 12 o zajištění letního provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2018

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ v měsících červenci a srpnu 2018 

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Elektronický předzápis do jednotlivých mateřských škol: 10.4. - 8.5.2018

Vydávání přihlášek v jednotlivých mateřských školách: 25.4. a 26.4. od 13 .00 do 17:00 hodin - pokud nepoužijete elektronický předzápis.

Odevzdání vyplněných přihlášek: 9.5. a 10.5. od 13:00 do 17:00 hodin.

Leták - Termíny zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na naší škole bude v případě uvolnění místa (např. z důvodu, že zákonný zástupce zapsal dítě na více mateřských škol) aktualizován a zákonní zástupci daného dítěte budou o této skutečnosti školou informováni.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě u vedoucích učitelek jednotlivých mateřských škol po ukončení administrativních úkonů po zápise. Děkujeme za pochopení. 

MŠ Pertoldova

Pertoldova 3373/20
143 00 Praha 4 - Modřany

Pokračovat
 

MŠ Točná

 K výboru 8
143 00 Praha 4 - Točná

Pokračovat
 

MŠ Urbánkova

 Urbánkova 3374
143 00 Praha 4 - Modřany 

Pokračovat