Mateřské školy

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok.

MŠ Urbánkova 3374 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ Pertoldova 3373 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ K Výboru 8 - seznam přijatých a nepřijatých dětí

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě přímo v příslušné mateřské škole. Děkujeme za pochopení.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současnému stavu v České republice bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12. 
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dovrší pěti let věku.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Organizace přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Elektronický předzápis - využijte k vygenerování potřebných formulářů.
Návod pro rodiče na použití aplikace elektronického předzápisu.

Doklady potřebné k podání žádosti
Prosíme, primárně využijte aplikaci https://elektronickypredzapis.cz/zde si vytiskněte příslušné dokumenty (žádost a evidenční list). Aplikace bude otevřena od 12. 4. 2021 do 14. 5. 2021.

 1. Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost je třeba doručit škole výhradně v uvedených termínech a dodržet uvedené způsoby doručení.
 2. Evidenční list dítěte
  Vyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument doručte škole spolu s žádostí.
 3. Kopie rodného listu dítěte
  Postačuje prostá kopie, tu doručte škole spolu s žádostí.
 4. Doložení řádného očkování dítěte
  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
 5. Doklad o trvalém pobytu dítěte, v případě cizinců pobytu dítěte
  Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 6. Skutečnosti, které považujete za důležité ohledně vzdělávání Vašeho dítěte
  Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby nebo zásadní zdravotní omezení, prosíme, uveďte je na zvláštní list papíru a doručte spolu s žádostí. Pro školu jsou důležité z hlediska případného zajištění podpůrných opatření a přípravy organizace předškolního vzdělávání v mateřské škole.

V případě, že nemůžete využít aplikaci elektronický předzápis, je možné si žádost a evidenční list vyzvednout v budově příslušné mateřské školy v tištěné podobě dne 28. 4. 2021 od 15:00 do 16:30 hodin. V tomto případě je povolena účast pouze jednoho zákonného zástupce bez dítěte za dodržení nařízených hygienických pravidel.

Termíny a způsoby podání žádosti
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné podat v těchto termínech níže uvedeným způsobem.

A) Termíny a způsoby podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
Žádost je možné doručit v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 na uvedené kontakty následujícími způsoby:
- datovou schránkou – IDDS: 79ytdjy,
- emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail !) - kontakty níže,
- poštou – adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo na adresu příslušné mateřské školy – kontakty níže

B) Termíny podání žádosti s osobní přítomnosti zákonného zástupce (bez dítěte)
Vyplněnou žádost je možné v nutných a odůvodněných případech osobně doručit do příslušné mateřské školy ve dnech 11. 5. 2021 a 12. 5. 2021 od 15:00 do 16:30 hodin.

Výsledky přijímacího řízení
Po ukončení zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci informováni formou e-mailové zprávy o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jeho dítě vedeno při správním řízení a bude využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělání bude zveřejněn do konce měsíce května 2021. 

Letní provoz mateřských škol

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2021 a končí 22. 8. 2021.

Letní provoz - informační leták

MŠ Pertoldova

Pertoldova 3373/20
143 00 Praha 4 - Modřany

Pokračovat
 

MŠ Točná

 K výboru 8
143 00 Praha 4 - Točná

Pokračovat
 

MŠ Urbánkova

 Urbánkova 3374
143 00 Praha 4 - Modřany 

Pokračovat