Birgit Griep na návštěvě v programu Montessori

Publikováno: 13. 5. 2017, Autor: Kamila Šimberská

Program Montessori v ZŠ Na Beránku navštívila paní Birgit Griep, lektorka kurzů matematiky a dlouholetá učitelka z Německa.


Paní Birgit jsme si pozvali do školy, aby pozorovala naši práci s dětmi, atmosféru ve škole, spolupráci učitelů a úroveň připraveného prostředí pro děti i učitele. Strávila ve třídách v montessori programu celkem 2 dny a poté jsme se všichni sešli, abychom se od zkušené lektorky dozvěděli, jak naši práci hodnotí a co nám doporučuje vylepšit či změnit. Birgit Griep velmi ocenila přátelskou atmosféru během celého pozorování, aktivitu a zájem dětí, velké zapálení učitelů a jejich vzájemnou spolupráci. Byla překvapená počtem dětí, které program navštěvují, vybaveností školy montessori materiálem i zařízením tříd a dalších místností. Velmi ocenila zapojení projektů Přírodní zahrada a bufet do výuky a doporučila, aby dospívající trávili v reálném světě mimo školu ještě více času, než doposud.

Německá lektorka doporučila více zapojit do výuky angličtinu tak, aby se stala nedílnou součástí každodenní práce dětí.
Z pozorování budeme mít od paní Girgit Griep písemnou zpětnou vazbu, kterou zveřejníme.

Domluvili jsme se také na tom, že se pokusíme navázat spolupráci s montessori školou v Geisenhausenu, kde má německá lektorka kontakty.

Děkujeme výboru spolku rodičů Montessori cesta, že nám umožnil tuto návštěvu a finančně ji podpořil.

Učitelé a asistenti montessori programu

Fotografie z návštěvy