Informace ke stravování ve školní jídelně

Publikováno: 31. 8. 2020, Autor: Administrátor

V souvislosti s potřebnými hygienickými opatřeními se mění režim stravování ve školní jídelně.


 • obědy budou vydávány od 11:00 do 13:45 hodin podle předem daného rozpisu
 • před školní jídelnou jsou umístěny bezdotykové dávkovače dezinfekce
 • terminál před jídelnou bude mimo provoz, k odhláškám obědů lze využít ostatní bezkontaktní možnosti
 • po dobu zvýšených hygienických opatření bude z důvodu zvýšené náročnosti vydáváno pouze jedno jídlo
 • nebude možné dávat přídavky, žák může požádat o větší porci přílohy jen při vyzvednutí oběda
 • v případě absence žáka je nutné obědy odhlásit, pouze první den absence žáka lze dostat oběd v jednorázovém obalu u zadního vchodu do školní kuchyně v době od 10:45 do 11:00 hodin, v pozdější době to nebude možné
 • vyřešení ztráty čipu je možné také pouze u zadního vchodu do školní kuchyně vždy ráno mezi 7:30 a 8:00 hodin

Základní pravidla bezpečného chování před vstupem do jídelny:

 • žák musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví
 • každý strávník je povinen si před vstupem do jídelny umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce

Základní hygienická pravidla a pravidla při výdeji obědů:

 • žák je povinen dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • ve školní jídelně se žák pohybuje podle pokynů vyučujícího, který třídu přivedl do jídelny
 • žák sní oběd na předem určeném místě a bez zbytečné prodlevy odchází z jídelny
 • z jídelny není povoleno odnášet žádné jídlo (ani ovoce)
 • žákům s dietním omezením pomůže s ohřevem oběda příslušný vyučující, pro ostatní žáky nelze zajišťovat pravidelné ohřívání obědů