IQLandia 8.ročníky

Publikováno: 03. 5. 2022, Autor: Lukáš Vlček

Dne 27.4 proběhla s žáky v rámci vědeckých aktivit návštěva IQ Landie.


Žáci v rámci přírodních věd si mohli v odborné laboratoři podle nákresu sestavit aparaturu, dále si žáci vyzkoušeli různé laboratorní operace a práci s různými laboratorními přístroji. Žáci zkoumali vlastnosti stříbra, také měli za úkol vybrat potřebné pomůcky a chemikálie k výrobě stříbra. Žáci byli rozděleni po skupinkách, kdy žák měl přidělenou určitou roli v rámci výzkumného úkolu.

Skupiny žáku obdrželi pracovní protokoly, kde měli zadány úkoly, které v rámci své badatelské činnosti museli vyřešit. Žáky chválím s danými úkoly si hravě poradili a všechny skupiny zdárně daný úkol splnili. Žáci měli také možnost navštívit planetárium, kde se dozvěděli zajímavosti ohledně sluneční soustavy a mohli se zde vyzkoušet vyřešit připravené úkoly. Dále žáci v jednotlivých expozicích si vyzkoušeli práci s různými zařízeními v oblasti fyziky, biologie a chemii. Měli také možnost plnit úkoly na jednotlivých stanovištních a vyřešit úkoly zamřené na oblast chemie, biologie a fyziky.

Markéta Kantorová