Letní provoz mateřských škol - 2022

Publikováno: 07. 4. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče,

zveřejňujeme informace, které se týkají letního provozu mateřských škol na území MČ Praha 12.


Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2022 a končí 28. 8. 2022.

Letní provoz - informační leták

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:
24. 5. - 25. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2022 do 23. 5. 2022.