Matematický klokan 2020 - tentokrát nesoutěžně

Publikováno: 16. 11. 2020, Autor: Administrátor

Milí žáci, letos proběhne soutěž Matematický klokan neobvyklou formou.


Pokud si chcete ověřit své dovednosti a znalosti v matematice, můžete si vyřešit soutěžní úlohy a "zasoutěžit" pro radost.

Zadání

2. a 3. ročník - kategorie Cvrček
4. a 5. ročník - kategorie Klokánek
6. a 7. ročník - kategorie Benjamin
8. a 9. ročník - kategorie Kadet

Pravidla

- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.
- čas na zpracování činí 60 minut
- každý soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body (u kategorie Cvrček s 18 body)
- úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: úlohy za 3 body, úlohy za 4 body úlohy za 5 bodů
- za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu body nezíská ani žádné neztratí (je mu přiděleno 0 bodů)
- za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)
- soutěžící zaznamenávají své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
- pokud bude označeno u jedné odpovědi více možností, odpověď je hodnocena jako chybná

Děkujeme za dodržení pravidel.

Řešení

Správné řešení bude zveřejněno v tomto článku po 30.11.2020. Můžete si tedy správnost svého řešení zkontrolovat samostatně. Dále je také možno zaslat své řešení v níže uvedené kartě odpovědí na e-mailovou adresu klokan@naberanku.cz. Kdo zašle své řešení touto cestou do středy 25.11.2020 obdrží následně osvědčení o účasti. Kartu je třeba zaslat zpět ve formátu *.xlsx. Děkujeme rodičům, kteří zejména menším dětem pomohou s případnými náležitostmi ohledně vyplňování a odeslání.

Správné řešení - zveřejněno dne 3.12.2020

Karta odpovědí:
2. a 3. ročník - kategorie Cvrček
4. a 5. ročník - kategorie Klokánek
6. a 7. ročník - kategorie Benjamin
8. a 9. ročník - kategorie Kadet

Těšíme se na Vaši účast.