Mateřské školy - letní provoz - 2020

Publikováno: 22. 5. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace ohledně přihlášení k letnímu provozu mateřských škol.


Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do naší mateřské školy využijte aplikaci Elektronický předzápis. Na webu aplikace stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní. Program Vás navede, jaké kroky je potřeby podniknout. Po vygenerování žádosti ji vyplněnou a podepsanou doručte do mateřské školy spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

www.elektronickypredzapis.cz.
Návod k použití předzápisu

Elektronický předzápis je přístupný od 22. 5. do 27. 5. 2020 17:00 hodin.
Doručení žádostí k letnímu provozu do 27. 5. 2020.
Způsob doručení: osobně do schránky v MŠ.

Leták MČ Praha 12 

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2020, tj. od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020