Montessori - třídy

Program Montessori - 1. stupeň

Třída Jméno Kabinet Učebna Linka E-mail
1.T Mgr. Karin Korčáková C 205 A 222 21 korcakova.k@naberanku.cz
  Mgr. Michaela Pavelková        
2.T Mgr. Tereza Eiseltová C 205 C 201 21 eiseltova.t@naberanku.cz
  Ing. Jitka Plechatová       plechatova.j@naberanku.cz
3.T Mgr. Jana Sokolová C 205 C 202 21 sokolova.j@naberanku.cz
  Mgr. Jana Paletová       paletova.j@naberanku.cz
4.T Ing. Jitka Plechatová C 205 C 202 21 plechatova.j@naberanku.cz
  Martina Bludská       bludska.m@naberanku.cz
1.DM Mgr. Michaela Klímová C 305 C 303 22 klimova.m@naberanku.cz
  PhDr. Kamila Šimberská       simberska.k@naberanku.cz
2.DM Mgr. Miroslava Kellovská C 305 C 302 22 kellovska.m@naberanku.cz
  Mgr. Lenka Řezanková       rezankova.l@naberanku.cz

Program Montessori - 2. stupeň

Třída Jméno Kabinet Učebna Linka E-mail
6.C Mgr. Kateřina Tomešová C 305 C 304 22 tomesova.k@naberanku.cz
  Mgr. Helena Herelová  C 305   22 herelova.h@naberanku.cz
7.C Mgr. Michal Hammer  C 305  A 323 22 hammer.m@naberanku.cz
8.C Mgr. Petra Mitická C 305 A 325 22 miticka.p@naberanku.cz
9.C PhDr. Olga Doležalová C 305 A 322 22 dolezalova.o@naberanku.cz