Návštěva starosty Prahy 12

Publikováno: 02. 5. 2017, Autor: Kamila Šimberská

V úterý 25.4. nás v 10.00 ve třídách programu Montessori navštívil pan starosta Prahy 12.
Prošel se všemi třídami, prohlédl si, jak se děti učí a zajímal se způsob práce v programu Montessori.


Společně s panem starostou, panem ředitelem a paní zástupkyní jsme si chvilku povídali o způsobu práce a projektech, kterými se zabýváme, v bufetu, kde nám děti v 2. stupně připravily občerstvení. Děkujeme.
Od 11.00 s panem starostou besedovaly děti v zelené třídě. Pana starostu děti seznámily s projektem Monteparlamentu, jehož myšlenka a forma vedení dětmi ho velmi zaujala a nabídl, že bude s parlamentem spolupracovat.
Poté děti kladly dotazy a pan starosta trpělivě odpovídal. Děti zajímaly jak osobní tak i profesní témata, např. co by pan starosta změnil v Modřanech, kdyby mohl, na co je v Modřanech pyšný, jak se stal starostou atd.
Setkání bylo velmi příjemné a těšíme se na případné další.
Pan starosta Maruštík v programu Montessori v ZŠ Na Beránku