NPO - Doučování žáků škol

Škola byla v období od 1. 1. 2022 do 31. 08. 2023 zapojena do systému doučování žáků škol.


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reagovala na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora byla nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Podpora směrovala i k dalším žákům, kteří nezaostávali v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo. Sledován byl nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti.