O velké vánoční zazvonění

Publikováno: 06. 1. 2020, Autor: Dana Smíšková

Poslední školní den roku 2019 si děti ze třetích tříd a 5.A zahrály hru O velké vánoční zazvonění.


Utvořily čtyřčlenné týmy, ve kterých byla každá třída zastoupena jedním reprezentantem. Družstvo mělo za úkol najít na chodbě 24 otázek a správně odpovědět na hrací kartu. Otázky nebyly úplně jednoduché, řešení si děti vyslechly po skončení soutěže. A podle známého olympijského hesla – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – byli nakonec odměněni všichni. Sladkostí, ale hlavně VELKÝM VÁNOČNÍM ZAZVONĚNÍM od paní učitelek:).