Orba s koněm

Publikováno: 13. 4. 2017, Autor: Kamila Šimberská

Děti ze 4., 5. a 6. ročníku, které projevily zájem, se v pondělí 27. března vypravily na Podbabu za nevšedním zážitkem. V rámci zážitkové ekologické výchovy je čekal pan Kamil Vaněk z Občanského sdružení Ábel s pluhem na orbu, branami na vláčení, zrnem a svým nadšením.


Na malém políčku nad Vltavou, odkud byl nádherný výhled široko daleko, dětem povídal o ekologickém pěstování obilí, jeho úskalí, výnosu z jednoho zrna a těžké práci, které vede k upečení bochníku chleba. Děti si mohly vyzkoušet, jak je těžké táhnout za sebou pluh, vynález bratří Veverkových, tak, aby vytvořily mělkou, téměř neznatelnou brázdu. Naštěstí přijel na pomoc koník, klisnička Sára! Koník se stal tažnou silou, ale i tak děti musely napřít všechny síly, aby pluh rovnou a hlubokou brázdu vytvořil. Nejjednodušší bylo zaset :-). A potom znovu dřina, vláčení! Děti se hodně smály, nadávaly, ale ozývaly se také výkřiky: "To budu chodit raději do školy, než takhle dřít," apod.

Závěr dne jsme strávili opékáním chleba, jablek, buřtů a nošením dříví pro další partu nadšených školáků, kteří mají chuť si vyzkoušet, co je opravdová dřina na poli. Na podzim se chystáme na další program, kde budeme péct chleba :-).

Fotografie jsou na stránkách programu Montessori.