Oznámení o přerušení provozu mateřské školy Urbánkova

Publikováno: 27. 6. 2019, Autor: Administrátor

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy Urbánkova 3374 ve dnech 26.8.2019 a 27.8.2019.


Vážení zákonní zástupci dětí,
ředitelství Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 oznamuje, že v souladu s § 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění bude z vážných organizačních důvodů ve dnech 26.8.2019 a 27.8.2019 přerušen provoz výše uvedené mateřské školy.

Z důvodu účasti všech pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání pedagogického sboru není možné zajistit v tyto dny provoz výše uvedené mateřské školy. Věříme, že přerušení provozu mateřské školy přijmete s pochopením.

Proškolování celých pedagogických sborů je v zájmu zvyšování kvality předškolního vzdělávání a odpovídá současným trendům na vzdělávání pedagogických pracovníků.

V případě potřeby vydá vedoucí pracovnice mateřské školy rodičům nebo jiným zákonným zástupcům potvrzení o přerušení provozu mateřské školy, případně je informuje o možnosti zajištění náhradního předškolního vzdělávání v uvedených dnech.

Děkujeme za pochopení. J.Soukup