Přírodovědný klokan 2020 - tentokrát na dálku

Publikováno: 11. 11. 2020, Autor: Administrátor

Milí žáci 8. a 9. tříd, letos proběhne soutěž Přírodovědný klokan neobvyklou formou.


Pokud si chcete ověřit své dovednosti a znalosti v přírodovědné oblasti, můžete si zkusit "zasoutěžit" pro radost. Každý účastník, který včas odešle své odpovědi níže předepsanou formou, obdrží následně osvědčení o účasti.

Zadání

Zadání najdete zde.

Pravidla

- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
- čas na zpracování šiní 40 minut
- každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
- z nabízených odpovědí A – E je správně právě jedna
- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
- soutěžící odpovídají zapsáním nejvýše jedné z nabízených možností
- pokud bude označeno u jedné odpovědi více možností, odpověď je hodnocena jako chybná

Děkujeme za dodržení pravidel.

Řešení

Správné odpovědi zašlete do 18.11.2020 na e-mailovou adresu klokan@naberanku.cz.

Zaslat je možné následujícími způsoby:
- pomocí karty odpovědí jako přílohu e-mailu (naskenovaný nebo vyfotografovaný dokument) - dbejte na čitelnost
- pomocí souboru ve formátu *.xls (stáhnete, vyplníte, uložíte a odešlete)
- do těla e-mailu uvedením čísel otázek se zvolenými odpověďmi - dbejte na srozumitelnost

V e-mailové zprávě uveďte své jméno a třídu. Správné výsledky budou zveřejněny v tomto článku po 20.11.2020.

Těšíme se na Vaěi účast.