Rovný přístup Na Beránku

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Rovný přístup v ZŠ Na Beránku“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001980, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v rámci inkluze a to prostřednictvím zvolených aktivit, mezi které patří doučování dětí s OMJ, realizace projektové výuky, komunitní aktivity a v neposlední řadě také realizace zahraničních stáží pedagogických pracovníků.