Růžová plavba na Libušském potoce a Den otců

Publikováno: 25. 6. 2021, Autor: Marcela Lazurková

Jelikož teklo málo vody, na místě jsme improvizovali.


Závodili jsme s kouskem kůry a ostatním materiálem co les dal. Vetší lodě jsme ponechali na souši. V neděli je tatínkové vyhráli skrze stírací los.

Kačka