Společně Na Beránku II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Společně na Beránku II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015350, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 3.594.700,- Kč.