Úprava ceny obědů - mateřské školy - od 1.9.2022

Publikováno: 30. 6. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o zvýšení cen stravného ve školních jídelnách mateřských škol.


Oproti původnímu předpokladu dojde k navýšení ceny stravování nakonec o 4,- Kč denně pro všechny kategorie strávníků. Důvodem je výrazný nárůst cen potravin v posledních měsících.

Žádáme proto všechny zákonné zástupce strávníků, aby včas navýšili limit při platbě inkasem či trvalým příkazem (viz čl. 5 Provozního řádu) a aby byly dodrženy termíny pro platby inkasem a trvalým příkazem uvedené v čl. 5 Provozního řádu. Děkujeme za pochopení.

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova od 1. 9. 2022
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná od 1. 9. 2022

Markéta Hylasová, vedoucí školní jídelen mateřských škol