Úprava ceny obědů od 1. 9. 2022

Publikováno: 08. 6. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o zvýšení cen stravného ve školní jídelně základní školy.


Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení ceny jednoho oběda o 3,- Kč pro všechny kategorie strávníků. Důvodem je výrazný nárůst cen potravin v posledních měsících.

Žádáme proto všechny zákonné zástupce strávníků, aby včas navýšili limit při platbě inkasem či trvalým příkazem (viz čl. 11 Provozního řádu) a aby byly dodrženy termíny pro platby inkasem a trvalým příkazem uvedené v čl. 12 Provozního řádu. Děkujeme za pochopení.

Provozní řád platný od 1. 9. 2022

Adéla Koubová, vedoucí školní jídelny