Vynášení Zimy

Publikováno: 23. 3. 2023, Autor: Marcela Lazurková

21. března se sešly všechny děti z družiny v Badatelské zahradě a společně „vynesly Zimu“.


Zimě přednesly na rozloučenou básničku a zazpívaly jarní písničky. A protože by po Libušském potoce Zima neodplavala, tak ji raději spálily.

Potom si všichni prohlédli jarně nazdobenou zahradu. Z každého oddělení družiny děti přinesly obrázky s názvy dřevin, bylin a živočichů, kterými vyzdobily domečky.

U zídky pro ještěrky se objevila cedulka, že kameny nejsou na hraní :-). Zídka je pro ještěrku obecnou a jiná zvířátka na slunění.