Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Publikováno: 06. 4. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme základní informace k zápisu do mateřských škol.


Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12. 
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší pěti let věku a dětí, kterým bude pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky. 

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol 2023/2024

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis
Pro usnadnění přípravy na zápisy do mateřských škol je zpřístupněna elektronická aplikace Elektronický předzápis, která je otevřena od 3. 4. 2023 do 9. 5. 2023 na webu https://elektronickypredzapis.cz/. Aplikace Vám umožní vygenerování žádosti a evidenčního listu.

Pokud nemáte možnost vyplnit elektronický předzápis, je možné si formulář žádosti a evidenční list vyzvednout po předchozí domluvě přímo v příslušné mateřské škole.

Termíny podání žádosti

I. Běžný zápis

10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin ve Vámi vybrané mateřské škole.

II. Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

6. 6. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin ve vámi vybrané mateřské škole. 

Doklady potřebné k zápisu

  • žádost - vyplněná, vlastnoručně podepsaná a potvrzená odborným lékařem
  • evidenční list - vyplněný
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo jiných doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  • rodný list dítěte
  • v případě dětí s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky

Výsledky přijímacího řízení

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží informaci o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jeho dítě vedeno při správním řízení a bude využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělání bude zveřejněn do konce měsíce, k terém zápis probíhá.