9.třídy - "Profi" vyšetření

Publikováno: 09. 9. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, PPP pro Prahu 11 a 12 nabízí pro Vaše dítě vyšetření v rámci jeho profesionální orientace s ohledem na volbu vhodné střední školy.


Vyšetření je vhodné a přínosné primárně pro žáky, kteří nemají vyjasněnu volbu dalšího vzdělávání, popř. si chtějí ověřit vhodnost zvoleného oboru. Obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při profesionální orientaci dítěte.

Postup

  • přihlásit se na pracovišti PPP Barunčina na telefonu 241 772 412, 777 143 006 do 30.9.2020 - na pozdější objednání mebude brán zřetel
  • oznámit přihlášení škole (třídní učitelce)
  • vytisknout si ze stránek školy dotazník pro rodiče a formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat, oba materiály vyplnit
  • formulář dotazníku pro rodiče a formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat může žák také získat od třídní učitelky (při přihlášení v PPP pravděpodobně dostanete informaci, že dotazník vydá výchovný poradce, u nás vydají třídní učitelky)

Dotazník pro rodiče     Formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat

Samotné vyšetření

  • v určený den (během října nebo listopadu) se sejdou přihlášení žáci podle počtu přihlášených buď ve škole, nebo v PPP a v průběhu dne vypracují test (za přítomnosti pracovníka PPP)
  • vyšetření trvá cca 4 hodiny
  • s sebou žák přinese: vyplněný dotazník a formulář informovaného souhlasu (bez nich není možné vyšetření provést), psací a rýsovací potřeby
  • vyšetření je bezplatné

Vyhodnocení vyšetření

  • po vyhodnocení testů (pravděpodobně v listopadu) bude s rodiči za přítomnosti dítěte proveden rozbor se závěry a doporučeními buď u nás ve škole, nebo v PPP dle rozpisu na pozvánce

Poznámka: Škola zajišťuje organizaci, výsledky neobdrží, jedná se o interní spolupráci mezi PPP a rodiči.