Přijímací řízení na SŠ - minulá léta

Úspěšnost žáků školy u přijímacích zkoušek a pohovorů v minulých letech