Abeceda peněz

Ve školním roce 2018/2019 se třídy 4.A, 4.B a 4.C zapojily do projektu ABECEDA PENĚZ. Jde o program na podporu finanční gramotnosti dětí s Českou spořitelnou.

V tomto programu určeném školám si děti interaktivní a hravou formou osvojí nejen základní finanční pojmy, ale mohou si vyzkoušet v praxi třeba sestavit rozpočet. Poznají hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi. Uvědomí si, že peníze se musí vydělat.

Na nějaký čas se z nich stanou malí podnikatelé – celá třída bude jednou firmou. Česká spořitelna jim na rozjezd podnikání poskytne základní vklad, který se budou děti snažit „zhodnotit“. Děti si samy zvolí cíl, na který budou vydělávat. A samy určí svůj „podnikatelský záměr“, který svými schopnostmi a dovednostmi zvládnou naplnit. Česká spořitelna jim bude na cestě průvodcem stejně jako jejich paní učitelka/pan učitel.

Projekt v dětech podpoří rozvoj dovedností, jakými jsou např. týmovost, kreativita, strategické myšlení či řešení problému. Děti si vydělají skutečným prodejem peníze, naučí se hospodařit, uvidí jak fungují bankovní pobočky, zažijí spoustu legrace a uvědomí si, jak důležité je dělat věci spolu jako jeden tým.