Balíček okamžité pomoci Pražanům

Publikováno: 23. 9. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, dne 22. 9. 2022 jsme obdrželi informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům.


Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:
- prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
- prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,
- prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
- čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení,
- okamžitou dávku v hmotné nouzi,
- přídavek na dítě,
- dávky pěstounské péče,
- čelí exekuci/insolvenci,
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
- pro podporu od 1. 10. 2022 - ve dnech 27. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin a 29. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin,
- pro podporu od 1. 11. 2022 - od 18. 10. 2022 do 21. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.

Žádost je třeba doručit osobně na jednotlivá pracoviště školy:
- základní škola - kanceláře vedení školy,
- mateřské školy - zástupkyním ředitele příslušné mateřské školy.
S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Formulář žádosti - prominutí úplaty
Formulář žádosti - fond solidarity

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti. 

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do deseti pracovních dnů. V případě potřeby vyrozumění v listinné podobě je možné toto vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři základní školy nebo příslušné mateřské školy. 

Děkujeme za pochopení.