Čarodějení

Publikováno: 04. 5. 2016, Autor: Marcela Lazurková

Lidé v dřívější době věřili na čáry čarodějnic a čarodějů. Svoje domy, hospodářská zvířata se snažili před jejich zlými kouzly chránit. Na dvoře sedláci práskali bičem, stavení kropili svěcenou vodou,… na vyvýšených místech na kopcích zapalovali ohně.


U nás v družině každoročně pálíme malý oheň. Do ohně děti hází nakreslené čarodějnice a říkají, co by chtěly v ohni spálit, co nechtějí, aby na světě bylo.

Co děti chtějí spálit v ohni?
Nemoci, hádky dospěláků, lhaní, války, podvodníky a letos si přály, aby na světě nebyli teroristi.