CERMAT - 2017

Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2017 Uchazeči Český jazyk Matematika
Konali Průměrné percentilové umístění Konali Průměrné percentilové umístění
Calá ČR 4 leté obory 61 701 50,0 61 887 50,0
6 leté gymnázia 4 469 50,0 4 474 50,0
8 letá gymnázia 18 171 50,0 18 178 50,0
ZŠ Na Beránku 4 leté obory 31 57,8 31 49,1
6 leté gymnázia 7 67,1 7 66,8
8 letá gymnázia 19 56,1 19 55,7