Certifikované testování

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo na jaře roku 2022 a 2023 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování.

2023 - 9. ročník (přírodopis, druhý cizí jazyk)

2022 - 5. ročník (český jazyk, matematika, dovednosti usnadňující učení)

2019 - 6. ročník (matematická gramotnost)