CERMAT - 2018

Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2018 Uchazeči Český jazyk Matematika
Konali Průměrné percentilové umístění Konali Průměrné percentilové umístění
Calá ČR 4 leté obory 62 014 50,0 63 303 50,0
6 leté gymnázia 5 070 50,0 5 120 50,0
8 letá gymnázia 18 621 50,0 18 838 50,0
ZŠ Na Beránku 4 leté obory 49 54,5 49 51,5
6 leté gymnázia 8 66,5 8 67,8
8 letá gymnázia 15 43,5 15 57,2