CERMAT - 2021

Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2021 Uchazeči Český jazyk Matematika
Konali Průměrné percentilové umístění Konali Průměrné percentilové umístění
Calá ČR 4 leté obory 58 618 50,0 58 712 50,0
6 leté gymnázia 5 259 50,0 5 267 50,0
8 letá gymnázia 17 083 50,0 17 089 50,0
ZŠ Na Beránku 4 leté obory 64 61,7 64 62,8
6 leté gymnázia 11 48,6 11 51,3
8 letá gymnázia 16 51,3 16 56,5