CERMAT - 2022

Jak si vedli žáci naší školy u jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022?


Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2022 Uchazeči Český jazyk Matematika
Konali Průměrné percentilové umístění Konali Průměrné percentilové umístění
Celá ČR 4 leté obory 78 221 50,0 78 443 50,0
6 letá gymnázia 5 701 50,0 5 709 50,0
8 letá gymnázia 17 659 50,0 17 671 50,0
ZŠ Na Beránku 4 leté obory 63 60,0 63 69,0
6 letá gymnázia 13 64,4 13 59,5
8 letá gymnázia 17 52,8 17 53,2