Česko zpívá koledy

Publikováno: 04. 12. 2017, Autor: Administrátor

Máte rádi koledy? Chcete si je zazpívat společně s jinými lidmi a užít si klidnou chvíli v adventním čase? My ze ZŠ Na Beránku koledy zpíváme rádi a tak jsme se rozhodli, že se zapojíme do akce Česko zpívá koledy.


Zveme všechny naše žáky současné i minulé, jejich rodiče, všechny obyvatele našeho sídliště a vůbec všechny lidi dobré vůle, kteří si chtějí užít hezkou chvíli. Prostě přijďte 13.12. v 18:00 před naší školu, můžete si přinést svou svíčku nebo jiné světýlko. Zazpíváme si koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pojďme spolu do betléma, Pásli ovce valaši a Štěstí, zdraví, pokoj svatý.