Česko zpívá koledy 2018

Publikováno: 10. 12. 2018, Autor: Administrátor

Máte rádi koledy?  Chcete si je zazpívat společně s jinými lidmi a užít si klidnou chvíli v adventním čase?


My ze ZŠ Na Beránku koledy zpíváme rádi. Loni jsme se tedy zapojili do akce Česko zpívá koledy. Setkání bylo úspěšné, zúčastnilo se ho skoro 200 lidí. Proto jsme se rozhodli, že i letos budeme společně zpívat koledy a zveme všechny naše žáky současné i minulé, jejich rodiče, všechny obyvatele našeho sídliště a vůbec všechny lidi dobré vůle, kteří si chtějí užít hezkou chvíli. Prostě přijďte 12.12. v 18:00 před naší školu, můžete si přinést svou svíčku nebo jiné světýlko. Zazpíváme si koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce valaši.