Česko zpívá koledy - 2022

Publikováno: 05. 12. 2022, Autor: Administrátor

Máte rádi koledy? Chcete si je zazpívat společně s jinými lidmi a užít si klidnou chvíli v adventním čase?


My ze ZŠ Na Beránku koledy zpíváme rádi. Tradičně se zapojujeme do akce Česko zpívá koledy. I letos budeme společně zpívat koledy a zveme všechny naše žáky současné i minulé, jejich rodiče, všechny obyvatele našeho sídliště a vůbec všechny lidi dobré vůle, kteří si chtějí užít hezkou chvíli. Prostě přijďte 7.12. v 18:00 před naší školu, můžete si přinést svou svíčku nebo jiné světýlko.

Zazpíváme si koledy:
Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody,
Pásli ovce valaši,
Vánoce, Vánoce přicházejí.

Pozvánka   Zpěvník