DigiMAP

Publikováno: 12. 2. 2018, Autor: Radoslava Kašpárková

Dne 18.1. se reportéři z naší školy společně s panem ředitelem a paní zástupkyní vydali do firmy, která se zabývá vývojem a výrobou technologií, které jsou spjaty s počítačovou technikou. Tuto firmu (Microsoft), založil Bill Gates a jeho méně známý kamarád Paul Allen.


V Microsoftu to probíhalo takto: Nejprve jsme se nahlásili v sále Praha. kde nás uvítal pan Králíček (člen rady MČ Praha 12) a poté začal velmi zajímavý proslov velvyslance Estonské republiky pana Stena Schwede. Pan vyslanec nám popsal, jak probíhá využívání počítačových technologií v Estonsku a estonském školství. V této zemi se počítačová technika využívá natolik, že "se může učitel posadit na pohovku a věnovat se svému mobilu :-) zatímco žáci zpracovávají dříve zadaný úkol na počítači". Pan velvyslanec vtipně okomentoval i darovanou kytici, neboť řekl, že ji předá své manželce, která má narozeniny. Po panu velvyslanci přednášel pan Jaroslav Fidrmuc, jehož prezentace obsahovala grafické znázornění a citace jiných autorů k diskutovanému tématu - digitalizace ve škkolství.

Následovala přestávka na svačinu, při které šli žáci na prohlídku zázemí Microsoftu. Při prohlídce jsme se dozvěděli, že tato firma v pražské pobočce zaměstnává 500 zaměstnanců. Polovina z z těchto zaměstnanců pracuje z domova. Zaměstnanci pobočky pracují v open spacech a mají dobré zázemí, např. hudební zkušebnu, i plnou ladnici a když mají žízeň, tak v chladničce najdou nealkoholické nápoje zdarma. Když si potřebují zavolat, tak aby nerušili ostatní, jdou do call budky.

Jakmile nám prohlídka skončila, ostatní už naslouchali referátu pana Ondřeje Neumajera na téma: "Digitální technologie - jak jsme na tom, co nás čeká, čemu se nevyhneme". Pan Neumajer uvedl příklad: "Kdybychom se zeptali žáka 1. třídy, čím by chtěl být, asi by nám odpověděl: Chci být youtuber."

Následovala přednáška paní Daniely Růžičkové, která navázala na příspěvek pana Neumajera. Téma se týkalo toho, jak správně využívat v dnešní době internet. Nakonec dopoledního programu promluvil pan Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů společnosti Microsoft. Zmínil nové technologie vyvíjené Microsoftem, např. MS Office 365, Mystery skype a novou verzi Wordu. tyto systémy by mohly pomáhat, nebo již pomáhají učitelům. Tak třeba Mystery skype se používá tak, že se dva učiteleé z různých zemí dohodnou a zavolají si v rámci výuky. Jejich žáci pak hádají, do jaké země se dovolali a při tom se učí zeměpis.

Tím skončila dopolední část s názvem přednášková a všichni se naobědvali. Odpoledních workshopů se již zúčastnili jen někteří z posluchačů dopoledního programu.

Zapsal: Václav Nevole, 4.B